Nämnden

Nämnden                                                                                    

Nämnden för år 2019

  Ordförande: Vakant

   Vice ordförande: 

   Ann-Christine Johansson

  Telefon:  0451-12086

Skattmästare Kerstin Walther  Telefon:    0733-140073

 

   Sekreterare: Eva Klang

   Telefon:  0451-85410

 Klubbmästare: Bo Kastlund

  Telefon: 0709-721543

Vice Klubbmästare: Ellinor Martinsson

  Telefon: 0729-737737

Styrelsemedlem: Solweig Rosén

Telefon:  0451-22768

 


m1