Historik

Historik                                                                              

En kort historik.

I november 1936 samlades en krets runt Evert Taube, med bland annat skeppsredare Sven Salén och dåvarande borgmästaren i Stockholm Gunnar Fant för att bilda ett samfund för viskonsten. Kring sig samlade de många av dåtidens kända vissångare och konstnärer. Från början var samfundet endast öppet för män, men redan efter några år ändrades den regeln och Margaretha Kjellberg och Karin Juel var de första kvinnorna som kom med.

Redan tidigt slogs det fast att man skulle träffas under trevliga former, äta och dricka gott men framför allt sjunga. Men också verka för viskonsten i sig, att vara ett forum för den traditionella visan och verka för "Folklig dikt i ord och ton". Så småningom utvidgades detta till att även omfatta "visan i experimentell och sökande form". Idén spred sig vidare i slutet av fyrtiotalet och idag finns Visans Vännerföreningar över hela landet och även i de nordiska grannländerna.

Visans vänner i Hässleholm 

grundades 1967 av Bengt Krigström och en skara visintresserade i Hässleholm med omnejd. Föreningen har under sin snart femtioåriga historia stadigt vuxit i medlemsantal.

På nyårsaftonen 2013 avled vår grundare Bengt Krigström i en ålder av 94 år. Vi tänker med tacksamhet tillbaka på hans initativ att starta vår förening.

Statyn "Snapphanen",

av Axel Ebbe,


i Hässleholm Hembygds-

park. stod modell när den första loggan för

Visans Vänner i Hässlehom skapades.

mh

visan-hlm.se© 2011 EPrivacy Policy ETerms Of Use