Startsida

Startsida                                                                                            

Välkommen till vår hemsida!

Visevänner!

 

Höstens visträffar är inställda  på grund av coronapandemin

 

För vidare info; kolla medlemssidan

Här hittar du information om gammalt och nytt,

aktiviteter som varit och aktiviteter som kommer.


 Hemsidan administreras av

Ingvar Claesson.

ingvar@visan-hlm.se

Visans Vänner i Hässleholm har ett sextiotal medlemmar. Vi är en skara personer i skiftande åldrar och med skiftande musikalisk bakgrund, men med ett gemensamt genuint visintresse. En del av medlemmarna är professionella musiker, men flertalet är glada amatörer med musicerande på olika nivåer. Många är också enbart lyssnande, njutande av viskonsten.


Vi har regelbundna visträffar,med två till fyra träffar per termin. Våra visträffar äger rum på  skiftande lokaler såsom Hässleholmsgården, Församlingshemmet i Hässleholm eller Café Verum.

Till visträffarna bjuder vi oftast in en lokal trubadur eller annan artist.

Vi sjunger också mycket tillsammans då vi träffas. Ibland har vi “öppen scen", då vem som vill och har lust kan uppträda.

Vår målsättning är att varje vår i mitten av mars högtidlighålla, i likhet med många andra visföreningar i landet, Evert Taubes födelsedag. Detta sker i form  av ett arrangemang kallas Visans Dag och är en offentlig viskonsert med såväl inbjudna artister som artister ur våra egna medlemsled.

Vid några tillfällen har vi en större konserter i Kulturhuset i Hässleholm, då vi engagerat en känd artist. Tidigare år har vi under kulturhuskonserterna gästats av bland andra Ulla Neumann, Östen Warnerbring, Tina Ahlin, Emil Sigfridsson och Calle Kristiansson. Vi hoppas i framtiden ånyo kunna arrangera liknande konserter.

Sedan några år tillbaka tillhör vi en riksorganisation, Riksförbundet Visan i Sverige.


Av våra stadgar från 2014 framgår att föreningens syfte är att värna vistraditionen samt främja dess vidareutveckling.


m1