Nämnden

m1

Nämnden                                                                                    

  Ordförande: Marianne Sundblad

  Telefon: 070-675 37 03

  E-post: ordf@visan-hlm.se 

                           

Nämnden för år 2017

 

   Vice ordförande: 

Ann-Christine Johansson

Skattmästare Kerstin Walther  Telefon:    0733-140073

   Sekreterare: Inger Malm

   Telefon: 0451-80556

   Klubbmästare: Janne Lorensson

   Telefon: 0709-398222

  Vice klubbmästare: Bo Kastlund

  Telefon: 0709-721543