Nämnden

Nämnden för år 2018

  Ordförande: Vakant

                           

 

   Vice ordförande: 

Ann-Christine Johansson

Telefon: 0451-12086

Skattmästare Kerstin Walther  Telefon:    0733-140073

   Sekreterare: Eva Klang

   Telefon: 0451-85410

 Klubbmästare: Bo Kastlund

  Telefon: 0709-721543

Styrelsemedlem: Solweig Rosén

Telefon: 0451-22768

m1

Nämnden