bild 161206

Lars Lindkvist ochh Malene Langborg underhöll med ett mycket varierat visprogram.


(Foto: Georg Malm)

.


 Julvisträff 2016-12-06