Verksamhet

Vi har regelbundna visträffar, c:a en gång per månad under terminerna. Våra visträffar äger oftast rum på Hässleholmsgården, en underbar lokal som vi i många år har fått lov att hyra in oss i. Vi har även visträffar på andra ställen som omväxling.

Till visträffarna bjuder vi oftast in en lokal trubadur eller annan artist.

Vi sjunger också mycket tillsammans då vi träffas. Ibland har vi “öppen scen", då vem som vill och har lust kan uppträda.

Visans Vänner i Hässleholm har ett sjuttiotal medlemmar. Vi är en skara personer i skiftande åldrar och med skiftande musikalisk bakgrund, men med ett gemensamt genuint visintresse. En del av medlemmarna är professionella musiker, men flertalet är glada amatörer med musicerande på olika nivåer. Många är också enbart lyssnande, njutande av viskonsten.

Varje vår i mitten av mars högtidlighåller vi, i likhet med många andra visföreningar i landet, Evert Taubes födelsedag. Detta arrangemang kallas Visans Dag och är en offentlig viskonsert med såväl inbjudna artister som artister ur våra egna medlemsled.

Ungefär vartannat år har vi en större konsert i Kulturhuset i Hässleholm, då vi brukar vi engagera en lite mera rikskänd artist. Tidigare år har vi under kulturhuskonserterna gästats av bland andra Ulla Neumann, Östen Warnerbring, Tina Ahlin, Emil Sigfridsson och Calle Kristiansson.

Sedan några år tillbaka tillhör vi en riksorganisation, Riksförbundet Visan i Sverige.

Av våra stadgar från 2014 framgår att föreningens syfte är att värna vistraditionen samt främja dess vidareutveckling.

m1

Vår verksamhet